DuraSieve


Drum Screen
เครื่องดักขยะละเอียดแบบดรัมหมุน
เครื่องตักขยะละเอียดแบบดรัมหมุนนี้ มักจะถูกนำไปใช้ในส่วนของการกรองเอาเศษขยะขนาดเล็ก กากจากอุตสาหกรรมอาหาร ขนและเศษของสัตว์ที่ติดมากับ น้ำเสีย เส้นใยจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่นๆ โดยน้ำเสียที่จะถูกส่งมาที่เครื่องจักรนี้ และดักกรองจะผ่านตะแกรงทรงกระบอกแบบดรัมหมุน น้ำที่ดักกรองออกมาจะไหลลงไปยังระบบบำบัดอื่นๆต่อไป ส่วนเศษที่ดักได้จะติดอยู่หน้าเครื่อง และเมื่อเศษดังกล่าวถูกดักกรองขึ้นมาแล้วจะไหลลงไปยังส่วนต่อไป เช่น ถังเก็บขยะ หรือ ระบบรางลำเลียง เป็นต้น


รูปแบบและการติดตั้ง
แสดงลักษณะโดยทั่วไป

เครื่องจักรนี้จะมีลักษณะเป็นเหมือนกล่องใส่น้ำ โดยมีตะแกรงดักทรงกระบอกแบบดรัมหมุนอยู่ด้านหน้า น้ำเสียจะถูกส่งขึ้นมาเข้าทางด้านน้ำเข้า (Raw Inlet) และเมื่อเข้าไปแล้วจะสะสมจนล้นมาทางด้านหน้าของเครื่องและเศษต่างๆ จะถูกดักกรองตามขนาดช่องเปิดที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจาก 0.25 มม. ไปจนถึง 2.50 มม. หรือตามแต่ผู้ผลิตจะกำหนด เศษที่ถูกดักจะไหลลงมาทางด้านหน้าลงถังขยะ หรือ รางระบายที่เตรียมไว้ ส่วนน้ำที่ผ่านลงมาจะไหลลงไปยังขบวนการบำบัดอื่นต่อไป ซึ่งดรัมจะหมุนโดยชุดขับอยู่ตลอดเวลาเมื่อเครื่องจักรทำงานและจะมีระบบน้ำล้างทำงานอยู่ตลอดเมื่อเครื่องทำงานเพื่อให้หน้าสัมผัสสะอาดพร้อมที่จะหมุนมากรองได้อย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้เครื่องจักรแบบนี้จะดูจากลักษณะของน้ำที่เข้า (Influent Type), ปริมาณน้ำที่เข้า (Flow Rate) และปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำ (SS) และจะนำมาเลือกความกว้างของเครื่อง เริ่มจากหน้ากว้าง 500 มม. ไปจนถึงประมาณ 2,500 มม. การติดตั้งเครื่องจักรนี้จะถูกยึดบนฐานที่แข็งแรงเหมาะกับน้ำหนักของเครื่องและน้ำเข้ามา และจะติดตั้งให้หน้าจานรับน้ำเข้าและท่อระบายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับท่อส่งน้ำและท่อระบายน้ำที่จะนำเข้ามาต่อ และจะอยู่ตรงกันข้ามกับตะแกรงดัก


องค์ประกอบของเครื่องจักร

   

a) โครงเครื่อง (Main Frame) จะมีลักษณะเป็นกล่อง ซึ่งส่วนประกอบที่โครงหลักจะถูกเชื่อมติดอย่างแข็งแรง โดยมีแผ่นโครงปิดซ้ายขวา ด้านหน้าจะทำฐานไว้รองรับตะแกรงแบบดรัมหมุน ชุดขับ และชุดน้ำล้าง ด้านหลังจะมีกล่องรับน้ำติดอยู่ ส่วนด้านล่างจะเป็นแผ่นโครงปิดพร้อมมีข้อต่อส่งน้ำที่ดักกรองแล้วออก โดยปกติโครงเครื่องจะทำจากสแตนเลสแบบ SUS304

b) กล่องรับน้ำ (Head Box) มีลักษณะเป็นกล่องด้านบนพร้อมข้อต่อเป็นหน้าจานเพื่อรับน้ำเข้า กล่องนี้ทำหน้าที่ลดความปั่นป่วนของน้ำเสียที่เข้ามา ก่อนจะล้นไปยังตะแกรง โดยปกติกล่องรับน้ำจะทำจากสแตนเลสแบบ SUS304

c) ตะแกรงแบบดรัมหมุน (Rotating Sieve Drum) ตะแกรงมีลักษณะเป็นทรงกระบอก แบบดรัมและมีเพลาทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งสำหรับติดตั้งชุดขับ และอีกด้านหนึ่งจะใช้สำหรับติดตั้งระบบน้ำล้าง ตะแกรงจะติดตั้งทางด้านหน้าของเครื่อง โดยปกติตัวตะแกรงจะประกอบจากลวดสามเหลี่ยมวางเรียงกันในแนวขวาง ยึดเกาะต่อกันได้โดยลวดสี่เหลี่ยมวางในแนวยาวม้วนเป็นทรงกระบอกแบบดรัมตามที่ต้องการ โดยปกติตะแกรงทำจากสแตนเลสแบบ SUS304

d) ระบบน้ำล้าง (Wash Water System) มีลักษณะเป็นท่อและมีหัวฉีดติดตั้งอยู่เรียง ติดตั้งภายในตะแกรงดรัมและผ่านเข้าทางด้านข้าง โดยจำนวนหัวฉีดจะขึ้นอยู่กับความกว้างของเครื่อง เช่น เครื่องหน้ากว้าง 500 มม. จะติดตั้งหัวฉีดจำนวน 6 หัว ใช้น้ำล้างประมาณ 1.5 -2.0 ลบ.ม./ชม. ที่ความดันอย่างน้อย 4 บาร์ เป็นต้น

e) ชุดขับ (Drive Unit) ชุดขับจะติดตั้งอยู่ด้านบนของเครื่อง สำหรับเป็นต้นกำลังในการขับสายพานตักขยะ ชุดขับเป็นแบบหมุนคงที่ (Fix Speed) รอบการหมุนของชุดขับควรเลือกไว้ที่ประมาณ 10 รอบต่อนาที และเป็นแบบไม่มีเพลาเพื่อสวมเข้ากับเพลาของดรัม (Foot Mount and Hollow Shaft) โดยทั่วไปขนาดกำลังไฟฟ้าที่ใช้สำหรับชุดขับจะเป็นแบบ380 V / 50 Hz / 3 ph และมีกำลังขับเริ่มต้นที่ 0.25 kW สำหรับเครื่องจักรหน้ากว้าง 0.5 ม. และกำลังที่ต้องการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดของเครื่อง ตามคำแนะนำของผู้ผลิต


หลักการเลือกขนาดเครื่องจักร

การเลือกใช้และประเมินหาขนาดเครื่องจักรชนิดนี้ ผู้เลือกควรจะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้หาขนาดที่เหมาะสมดังรายละเอียดข้างล่างนี้


a. ชนิดของน้ำเสียที่เข้า (Influent Type) โดยแบ่งเป็น ชนิดที่ไม่มีไขมันแขวนลอย และชนิดที่มีไขมันแขวนลอย


b. ปริมาณการไหลเข้า (Flow Rate, Q) ได้แก่ปริมาณที่จะถูกส่งเข้ามายังเครื่องจักร


c. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid, SS)


d. ขนาดของเครื่องจะกำหนดจากหน้ากว้างของตะแกรง ซึ่งสามารถแสดงเป็นความสัมพันธ์ ได้แก่


Q α W, 1/S, V, SS, K Q* = (132.73 x Ln(S) + 279.79) x K = หรือดูค่าจากจากรูปแสดงความสัมพันธ์ W = Q / Q* โดยที่ Q* = อัตราการไหลของน้ำเข้าที่หน้ากว้างตะแกรง 1 ม.(ลบ.ม./ชั่วโมง) W = ความกว้างของตะแกรง (มม.) Q = อัตราการไหล (ลบ.ม./ชั่วโมง) W = ความกว้างของตะแกรง (มม.) S = ขนาดช่องเปิดของตะแกรง (Sieve Opening, มม.) เลือกใช้ ระหว่าง 0.25 ถึง 2.50 มม. V = ความเร็วของการไหล (ม./วินาที) SS = ปริมาณของแข็งแขวนลอย (มก./ลิตร) K = ค่าคงที่แปรผันตามค่า SS ของน้ำเสียที่เข้ามา = 1.00 เมื่อ SS < 200 = 0.60 เมื่อ SS = 201 – 500 = 0.41 เมื่อ SS > 500 = 0.25 เมื่อ SS > 500 และมีไขมันแขวนลอย

e. ตัวอย่างการคำนวณ : ถ้าน้ำเสียกากจากโรงงานฟอกหนังสัตว์และมีไขมันผสมผ่านเครื่องจักรที่ (Q) 50 ลบ.ม./ชม.โดยวัดค่า SS ได้ประมาณ 600 มก./ลิตร และต้องการดักกากที่ใหญ่กว่า (S) 0.5 มม. สามารถคำนวณค่า


Q* = (132.73 x Ln(S) + 279.79) x K Q* = (132.73 x Ln(0.5) + 279.79) x 0.25 = 46.9 ลบ.ม./ชม./ม.ตะแกรง W = 50 / 46.9 = 1.07 ม.

ดังนั้นเลือกใช้เครื่องที่มีตะแกรงหน้ากว้างอย่างน้อย 1.07 เมตร ที่ขนาดช่องเปิด 0.50 มม.